HP Laserjet P1006

HP Laserjet P1006
รหัส ALLIT 717
รหัสสินค้าผู้ผลิต CB411A
มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
เครื่องมือ 2
***ราคา 1500 บาท +Toner ติดเครื่อง
ประกัน 4 เดือน
ใช้ตลับหมึกเบอร์ CB435A