Epson LQ 2190

-จำหน่ายเครื่องใหม่ศูนย์ PRINTER EPSON LQ 2190

บริการรับซ่อม จำหน่ายอะไหล่

กรณีเครื่องเสีย

ฟรีบริการตรวจเช็ค

.ฟรีบริการ รับ ส่ง กทม ปริมณฑล


 • IMG20180127114611.jpg
  Print-h KIT Epson LQ-2190รหัส 616รหัสสินค้าผู้ผลิต 1611796มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿4,300

 • P_20141007_175228.jpg
  Paper Eject Printer Epson LQ 2190รหัส 1965 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1521012 มีสินค้า สอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่ปริ้นเตอร์ Epson
  ฿690

 • tractor.jpg
  Tractor Assy Epson LQ-2190 รหัส ALL-IT 1962 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1683700/1521647 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿890

 • power supply.jpg
  Power Supply Epson LQ-2190 รหัส ALL-IT 2665 รหัสสินค้าผู้ผลิต 2128483 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์

 • Mainboard (1).jpg
  Main Board Epson LQ-2190 รหัส ALL-IT 2169 รหัสสินค้าผู้ผลิต 2143066 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿3,500

 • Harness cable panal.jpg
  Harness,Cable panel(สายแพรปุ่มกด) รหัส ALL-IT 1963 รหัสสินค้าผู้ผลิต 2128468 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿190

 • Sensor detector PW.jpg
  Sensor detector (เซ็นเซอร์เช็คกระดาษหัวพิมพ์) Epson LQ-2190 รหัส ALL-IT 2700 รหัสสินค้าผู้ผลิสต LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150

 • Housing,panel (พลาสติ๊กปุ่มกด).jpg
  Housing,panel (พลาสติ๊กปุ่มกด) Epson LQ-2190 รหัส ALL-IT 2281 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿120

 • Sheet,panel Th+en(สติ๊กเกอร์ปุ่มกด).jpg
  Sheet,panel Th+en(สติ๊กเกอร์ปุ่มกด) รหัส ALL-IT 2282 มีสินสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿120

 • Knop.jpg
  Knop Epson LQ-2190 รหัส ALL-IT 640 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1520609 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์

 • Gard holder LQ 2190.jpg
  Gard Holder Epson LQ-2190 รหัส ALL-IT 1020 รหัสสินค้าผู้ ผลิต 1596188/1567163 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150

 • 2128470 board panal lq-2190 2.jpg
  Board assy.,PNL(Board Panal)Epson LQ-2190 รหัส ALL-IT 2917 รหัสสินค้าผู้ผลิต 2129470 มีสินค้าสอบยถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์

 • Tery LQ-2190.png
  รหัส ALL-IT 3188 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1548161,1302654 Epson LQ-2190มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿500

 • Gard Holder +Senser Detector Epson LQ-2190.jpg
  Gard Holder +Senser Detector Epson LQ-2190รหัส ALLIT 1020 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1567163มีสินค้าสิบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿230

 • Ribbon drive LQ-2190.jpg
  Ribbon drive Epson LQ-2190รหัส ALLIT 2315รหัสสินค้าผู้ผลิต 1679355มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿380

 • Ribbon mark.jpg
  Ribbon Mark Epson LQ-2190 รหัส ALLIT 367รหัสสินค้าผู้ผลิต 1479450มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • Cable h LQ-2190.jpg
  Cable-H Epson LQ-2190 รหัส ALLIT 2522 รหัสสินค้าผู้ผลิต 2128691มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปลิ้นเตอร์
  ฿390

 • IMG20171006154108[1].jpg
  Shaft,CR,Guide;B Epson LQ-2190รหัส ALLIT 2062 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1677117มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿550

 • IMG20180125092217.jpg
  Cable Detector PW LQ-2190รนหัส ALLIT 289รหัสสินค้าผู้ผลิต 2128685มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿170

 • IMG20190224090641.jpg
  รหัส ALLIT2564 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1569510 Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหลปริ้นเตอร์
  ฿1,400

 • IMG20200727170622.jpg
  รหัส ALLIT1535 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1519926 Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿120

 • Untitled.jpg
  รหัส ALLIT1604 รหัสสินค้าผู้ผลิต 2014328E Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿140

 • Untitled.jpg
  รหัส ALLIT2128 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1532916 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,200

 • Untitled.png
  รหัส ALLIT2147 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1829107,Epson LQ-2190/Epson LQ-2180 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150

 • COVER 2190.png
  รหัส ALLIT 1733 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1522839/1522840 Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์,Epson Spar part
  ฿400

 • Cover 2190.png
  Cover Printer rear assy Epson LQ-2190 รหัส ALL-IT 1734 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1522839 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿350

 • IMG20161117100734.jpg
  รหัส ALL-IT 3180 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1520474 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿400

 • Housing assy,Lower Epson LQ-2190.jpg
  Housing assy,Lower (cover ล้าง)Epson LQ-2190รหัส ALLIT 3028รหัสสินค้าผู้ผลิต 1521023มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,150

 • 2190 บน.png
  รหัส ALLIT3027 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1521013 Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์ / Spar part printer
  ฿1,150

 • 38137.jpg
  รหัส ALLIT3141 รหัสสินค้าผู้ผลิต Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์ Spar part printer สินค้ามือสอง
  ฿600

 • Untitled1.png
  รหัส ALLIT1930 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1520474 Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์รหัสนี้เฉพาะ (ชิ้น A )
  ฿200

 • 49430.jpg
  รหัส ALLIT1931 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1521017 Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์ / Spar part printer / Spar part Epson
  ฿350

 • 1530461.jpg
  รหัส ALLIT1932 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1530461 Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์ / Spar part Printer / Spar part Epson เฉพาะ(ชิ้น C)
  ฿350

 • 1242257.jpg
  รหัส ALLIT1131รหัสสินค้าผู้ผลิต1242257Epson LQ-590Epson LQ-2090Epson LQ-2190Epson LQ-2170Epson LQ-2180มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์ / Spar part Epson
  ฿140

 • 56994.jpg
  รหัส ALLIT1803รหัสสินค้าผู้ผลิต2032842 / 2021854Epson LQ-2070/2080/2170/2180/2190มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์ / Spar part Epson
  ฿0

 • 5141.jpg
  รหัส ALLIT2428 รหัสสินค้าผู้ผลิต Epson LQ-2190 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์ / Spar part Epson
  ฿300