HP Color Laserjet 3500/3550/3700/N

จำหน่ายเครื่องใหม่ศูนย์ 
บริการรับซ่อม จำหน่ายอะไหล่
กรณีเครื่องเสีย
ฟรีบริการตรวจเช็ค
.ฟรีบริการ รับ ส่ง กทม ปริมณฑล

 • Fusing3.jpg
  Fusng HP Color Lasrjet 3500 รหัส 336มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿3,500

 • ETB Tranfer belt3.jpg
  ETB Tranfer belt HP CLJet 3500/3550/3700 รหัส ALL-IT 2887 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q3658A,RM1-0420-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿3,900

 • Laser scanner.jpg
  Laser scanner HP Color Laserjet 3500/3550/3700 รหัส ALLIT 733 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0695-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,900

 • Formatter PCA.JPG
  Formatter PCA HP Color Laserjet 3500รหัส 322รหัสสินค้าผู้ผลิต Q1319-67903/RM1-0767-000CNมีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,500

 • IMG20181212101043[1].jpg
  รหัส ALLIT344 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-2078-000CN/RM1-2078-000CN HP Color Laserjet 3550 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,500

 • RIGHT SWING FRAME ASS'Y2.JPG
  RIGHT SWING FRAME ASS'Y HP Color Laserjet 3500/3550/3700 รหัส ALL-IT 702 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0437-040CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,000

 • LEFT SWING FRAME ASSY2.jpg
  LEFT SWING FRAME ASS'Y HP Color Laserjet 3500/3550/3700 รหัส ALLIT377 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0439-020CN,RM1-0437-000CN มีสินค้า สอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,000

 • Pickup feed assy.JPG
  Pickup feed assy HP Color Laserjet 3500/3550/3700รหัส 123มีสินค้า สอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿2,900

 • Lever E T B.jpg
  Lever E T B HP Color Laserjet3500/3550/3700รหัส 567มีสินค้า สอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿300

 • RC1-1535 3550 3500.jpg
  Roller : Pickup roller - Tray 1/MP CLJet 3500/3550/3700/LJ 2300 รหัส ALL-IT 241,72 รหัสสินค้าผู้ผลิต RC1-1535-000CN,RC1-0945-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่าปริ้นเตอร์
  ฿250