HP Designjet T650 / T230 / T210

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


 • Print-h 713.png
  รหัส ALLIT3230 รหัสสินค้าผู้ผลิต 3ED58A HP 713 Print-h HP Designjet T210 HP Designjet T230 HP Designjet T250 HP Designjet T650 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ , Spar part ...

 • IMG20230324110528_01.jpg
  รหัส ALLIT1566 รหัสสินค้าผู้ผลิต 5HB06-67001 HP Designjet T210 HP Designjet T650 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿5,500

 • Panel.jpg
  รหัส ALLIT230 รหัสสินค้าผู้ผลิต 5HB06-67002HP Designjet T210HP Designjet T230HP Designjet T250 HP Designjet T650 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Design...
  ฿2,700

 • Carriage motor.png
  รหัส ALLIT2497,2498 รหัสสินค้าผู้ผลิต 5HB06-67003/F9A30-60263 HP Designjet T210HP Designjet T230HP Designjet T250 HP Designjet T650 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ / ...
  ฿2,000

 • Cutter (1).jpg
  รหัส ALLIT230 รหัสสินค้าผู่้ผลิต HP Designjet T210HP Designjet T230HP Designjet T250 HP Designjet T650 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Designjet
  ฿0

 • encoder drisk.jpg
  รหัส ALLIT3121 รหัสสินค้าผู้ผลิต HP Designjet T210HP Designjet T230HP Designjet T250 HP Designjet T650 มีสินค้าสอบถามเจ้าหนข้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Desfignjet
  ฿850

 • power supply (1).jpg
  รหัส ALLIT230 รหัสสินค้าผู้ผลิต CQ890-67089HP Designjet T210HP Designjet T230HP Designjet T250 HP Designjet T650 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Design...
  ฿2,500

 • 1702.jpg
  รหัส ALLIT3229 รหัสสินค้าผู้ผลิต HP Designjet T650 HP Designjet T230 HP Designjet T210 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Designjet
  ฿4,200

 • CQ890-67036.png
  รหัส ALLIT2497,2498 รหัสสินค้าผู้ผลิต CQ890-67030 HP Designjet T650 HP Designjet T230 HP Designjet T210 HP Designjet T120 HP Designjet T520 HP Designjet T530 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้า...
  ฿1,000

 • CQ890-67036-1.png
  รหัส ALLIT2497,2498รหัสสินค้าผู้ผลิตCQ890-67036HP Designjet T650HP Designjet T230HP Designjet T210HP Designjet T120HP Designjet T520HP Designjet T530มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่...
  ฿1,000

 • CQ890-67001.png
  รหัส ALLIT2497,2498รหัสสินค้าผู้ผลิตCQ890-67001HP Designjet T650HP Designjet T230HP Designjet T210HP Designjet T120HP Designjet T520HP Designjet T530มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่...
  ฿1,000