HP Designjet T610/T620/T770/T790/T1100/T1120/T1200/T1300/Z2100/Z3100

-มีบริการตรวจเช็คเบื้องต้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

-มีบริการ รับ-ส่ง ฟรี กทม.

 • P_20150501_094114.jpg
  Belt 24" HP DSJet Z2100/Z3100/T610/T1100 รหัส ALL-IT 172 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-60673 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿1,200

 • Belt 44 V Z2100.jpg
  Carriage Belt 44" HP DSJet T610/T1100/Z2100 รหัส ALL-IT 969 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6659-60175,Q6659-40077 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,200

 • Starwheel Moter sv DSJet T1100 24,44T1200 44T2300T610 24,44Z2300 24T1300 44T770T790Z5200.jpg
  Starwheel Moter sv DSJet T1100/T1120/T1300/T2300/T610/T620/T7100/T770/T790/T795/Z2100/Z2600/Z3100/Z5200/Z5600/T1200/T1300/T2300/T7100 รหัส ALLIT 959 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6718-67017 ม...

 • IMG20171029130158.jpg
  Foot assembly HP DSJet T610/T770/T1100/Z2100/Z3100/Z3200รหัส ALLIT 2125รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6712-60014มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿2,500

 • IMG20171118121337[1].jpg
  Cutter HP DSJet T1100/T1120/T610/Z2100/Z2600/Z3100/Z3200/Z5200/Z5600รหัส ALLIT 2233รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-60713มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿1,900

 • IMG20171205114144[1].jpg
  Casters(ล้อขาตั้ง)HP DSJet T610/T1100รหัส ALLIT 2101รหัสสินค้าผู้ผลิต T610/T1100/Z2100/Z3100มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿500

 • IMG20191207161606.jpg
  รหัส ALLIT1441 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6687-67012,Q6687-67009 HP Designjet T1100/T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿7,500

 • IMG20191208074519.jpg
  รหัส ALLIT1443 รหัสสินค้าผู้ผลิต E97252-H ISS HP Designjet T1100/T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿700

 • IMG20191208091110.jpg
  รหัส ALLIT1445 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-80079 HP Designjet T1100/T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,000

 • IMG20191208093652.jpg
  รหัส ALLIT1446 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-20570 HP Designjet T1100/T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่สพอตเตอร์
  ฿1,000

 • IMG20191208094917.jpg
  รหัส ALLIT1447 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-60005 HP Designjet T1100/T610/Z2100 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿2,500

 • IMG20191208100503.jpg
  รหัส ALLIT1448 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6687-80951 HP Designjet T1100 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,300

 • IMG20191208100515.jpg
  รหัส ALLIT1449 รหัสสินค้าผู้ผลิต HP Desingjet T1100/T610 มีสินค้าสิบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿500

 • IMG20191208114707.jpg
  รหัส ALLIT1453 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6709A,Q6687,Q6687-60082,Q6687-67004 HP Designjet T1100/T610 44in มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿2,000

 • IMG20191208124705.jpg
  รหัส ALLIT1454 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6687-60027 HP Designjet T1100/T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿900

 • R Z2100 (1).jpg
  รหัส ALLIT1458 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-40486 HP Designjet Z2100 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿700

 • L Z2100 (1).jpg
  รหัส ALLIT1459 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-40484 สีดำ HP Designjet Z2100 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿700

 • IMG20191208160612.jpg
  รหัส ALLIT1460 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-60413 HP Designjet Z2100 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿1,900

 • IMG20200205070948.jpg
  รหัส ALLIT58 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-60603 HP Designjet T610/T1100/T790/Z3100/Z6100/Z6200/T7100 มีสินค้าสอบถามเจ้าาหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿150

 • IMG20100107041413.jpg
  รหัส ALLIT62 รหัสสินค้าผู้ผลิตCN727-60119 Panel HP Designjet T790 มีสลินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿3,500

 • IMG20191208102305.jpg
  รหัส ALLIT1450 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6713-60011 HP Designjet T1100/T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿1,900

 • t610 24.jpg
  รหัส ALLIT1477 รหัสสินค้าผู้ผลิต CH538-60102 HP Designjet T610/T1100 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์

 • IMG20100107042943.jpg
  รหัส ALLIT840 / T610 รหัสสินค้าผู้ผลิตQ6711-60023Q6711-60006Formatter board + HDD F/W HP Designjet T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Designjet
  ฿8,000

 • IMG20191209082910.jpg
  รหัส ALLIT1461 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5670-60021 HP Designjet T1100 44in มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿5,900

 • IMG20190830142331.jpg
  รหัส ALLIT1161 รหัสสินค้าผู้ผลิต CN727-60001 HP Designjet T790 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿5,900

 • IMG20200519162812.jpg
  รหัส ALLIT1519 รหัสสินค้าผู้ผลิต CN727-60115,CN727-60001 HP Designjet T790/T1300/T2300 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์

 • IMG20200519164429.jpg
  รหัส ALLIT1521 รหัสสินค้าผู้ผลิต CR647-80006/CR650-67001/CR647-67018 HP Designjet T790/T1300/T2300 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์

 • IMG20200520121604.jpg
  รหัส ALLITสินค้าหมดรอเข้า รหัสสินค้าผู้ผลิต CR647-67027 HP Designjet T790/T1300/T2300 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์

 • IMG20200520130928.jpg
  รหัส ALLIT1525 รหัสสินค้าผู้ผลิต CN727-60117 HP Designjet T790 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์

 • IMG20191208130010.jpg
  รหัส ALLIT1455 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-40484 HP Designjet T1100/T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿700

 • IMG20191208072556.jpg
  รหัส ALLIT1442 รหัสสินค้าผู้ผลิต HP Designjet T1100/T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿3,500

 • IMG20200525135227.jpg
  รหัส ALLIT1547 รหัสสินค้าผู้ผฃลิต CH538-60001 HP Designjet T770/T790/T1200/Z5200 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหร่พอตเตอร์
  ฿3,500

 • CN727-50010 Engine Cable 44in T790.png
  รหัส ALLIT 848 รหัสสินค้าผู้ผลิต CN727-67016 CN727-50010 HP Designjet T790/T795/T1300/T2300/Z5600 44in มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์

 • IMG20220805123116.jpg
  รหัส ALLIT 1110 รหัสสินค้าผู้ผลิต CN727-50001 HP Designjet T790/T795/T1300/T2300/Z5600 44in มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์

 • original-1607659239662.jpg
  รหัส ALLIT 1660 รหัสสินค้าผู้ผลิต HP DesignJet T770/T790/T795/T1300/T2300/Z5600 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿0

 • 38136.jpg
  รหัส ALLIT3136 รหัสสินค้าผู้ผลิต CR357-20070 HP Designjet T610 HP Designjet T1100 HP Designjet T1200 HP Designjet T1300 HP Designjet T Series มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอ...
  ฿190

 • 38135.jpg
  รหัส ALLIT3138 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6675-60041 HP Designjet T610 HP Designjet T1100 HP Designjet T1200 HP Designjet T1300 HP Designjet T2300 HP Designjet T Series มีสินค้าสอบถามเจ้าห...
  ฿200

 • 51056.jpg
  รหัส ALLIT1953 รหัสสินค้าผู้ผลิต 1.Q5669-60718 Leg cover 2.Q5669-60716 Leg assembly 3.Q6712-69001 Foot Assembly 5.Q6659-60236 Cross-brace assembly 8.Q5669-67063 Rear Basket bracket...
  ฿3,000

 • trailing cable 44.jpg
  trailing cable 44in HP DSJet T610/T1100/Z2100/Z3100 รหัส 2673 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6659-67015 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ ราคา 1300 แท้มือสอง ราคา 1500 ใหม่OEM

 • original-1413585973228.jpg
  trailing cable 24in HP DSJet T610รหัส ALLIT T610รหัสสินค้าผู้ผลิตQ6659-67052มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Designjet
  ฿2,000

 • IMG20191208112450.jpg
  รหัส ALLIT1452 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6687-60059 HP Designjet T1100/T610 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿5,000

 • original-1575779143276.jpg
  รหัส ALLIT T610 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6683-60195 Q6711A HP Designjet T610 24" HP Designjet T1100 24" มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Designjet
  ฿3,500

 • IMG20191208150204.jpg
  รหัส ALLIT1457 รหัสสินค้าผู้ผลิตQ6659-60176/Q6659-80003 HP Designjet T1100/T610/Z2100/Z3200 44in มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์ / Spar part HP Designjet NEW 1900 B ...

 • original-1575792348824.jpg
  รหัส ALLIT T610รหัสสินค้าผู้ผลิตQ5669-60679HP Designjet T1100/T610/Z2100/Z3200 24inมีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่ปริ้นเตอร์ / Spar part HP DesignjetNEW 1900 B ...

 • Ink Supply.jpg
  Left Ink Supply Station SV For HP DSJet T1100/T1120/T1300/T610/T620/T7100/T770/T790/T795 รหัส 2045รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6683-60188/Q6683-60003/E1L21-60002มีสินค้า สอบถามเจ้าหน้าที่ อ...

 • CH538-6051 (1).jpg
  Service station HP DSJet T770/T1200/T1300/T2300 รหัส ALLIT 238 รหัสสินค้าผู้ผลิต CH538-67040,CH538-60051 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Designjet ราคา 55...

 • IMG20171118114204.jpg
  Service station assembly HP DSJet T610/T1100รหัส ALLIT 2199 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6683-60187,Q6683-60010มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Designjet ราคา 5500 มือส...

 • IMG20200525130642.jpg
  รหัส ALLIT1545 รหัสสินค้าผู้ผลิต CR647-60021,CR647-67011,CN727-60006 HP Designjet T790/T1300 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿6,300

 • IMG20191208103530.jpg
  รหัส ALLIT1451 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5669-60245 HP Designjet T1100/T610/Z2100 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่พอตเตอร์
  ฿5,500

 • original-1575776409247.jpg
  รหัส ALLIT T610 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q6683-67024 Q6711A HP Designjet T610 24" มีสินค้าสอบถามเจ้าหนัามี่ อะไหล่พอตเตอร์ / Spar part HP Designjet
  ฿5,500