HP Laserjet 1010/1015/1020/1018

 

จำหน่ายเครื่องใหม่ศูนย์ 

บริการรับซ่อม

จำหน่ายอะไหล่ปริ้นเตอร์

กรณีเครื่องเสียฟรีบริการตรวจเช็ค.ฟรีบริการ รับ ส่ง กทม ปริมณฑล


 • IMG20160723122306[1].jpg
  Power supply HP Laserjet 1020/1018 รหัส ALL-IT 101 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-2316-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿500

 • 1015.jpg
  Formater PCA HP LJet 1015 รหัส ALL-IT 860 รหัสสินค้าผู้ผลิต Q2466-60001 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿950

 • IMG20160723122211[1].jpg
  Formatter PCA HP LJ 1020 รหัส ALL-IT 898,3173 รหัสสินค้าผู้ผลิต CB409-60001 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿400

 • LJ1020 Laser scanner.jpg
  Laser scanner HP LJ1010/1020/1015/1018/3015/3020/3030/M1005 รหัส ALL-IT 120 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-2013-000CN/RM1-0171-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿300

 • LJ1020 ENGIN BOARD.jpg
  Print engine control board HP LJ1020/1018ฺ รหัส ALL-IT 2033 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-2314-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿300

 • HP LJ1010 1020 1015 Guide paper pickup tray.jpg
  Guide paper pickup tray รหัส ALLIT736 รหัสสินค้าผู้ผลิต RC1-5631,RC1-2015-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿200

 • LJ 1020 Guide tray.jpg
  Delivery tray รหัส ALL-IT 3070,3117,850 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0659-000CN HP Laserjet 1010/1020/1015/1018 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿200

 • LJ 1020 Paper pickup tray RM1-0629.jpg
  Paper pickup tray HP LJ1010/1020/1015/1018/M1005 รหัส ALL-IT 3118 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0629-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿300

 • IMG20161009095226.jpg
  Gear pressure roller HP LJ 1010/1015 รหัส ALL-IT 2672 รหัสสินค้า RU5-0185-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿50

 • รหัส ALL-IT 712 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0808-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿400

 • RM1-0624.png
  รหัส ALL-IT 735 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0624-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿300

 • Q2465-60001.png
  รหัส ALL-IT 391,898, รหัสสินค้าผู้ผลิต Q2465-60001 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿500

 • IMG20161113083150.jpg
  รหัส ALL-IT 3118 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0629-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿350

 • IMG20161113090638.jpg
  รหัส ALL-IT 3171 รหัสสินค้าผู้ผลิต RC1-2021-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150

 • IMG20161113092636.jpg
  รหัส ALL-IT 3172 รหัสสินค้าผู้ผลิต RC1-2020-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150

 • IMG20161204111626.jpg
  รหัส ALL-IT 712 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0808-000CN HP LJ 1010/1015 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์

 • IMG20170204161850.jpg
  Pressure roller LJ 1010/1020 รหัส ALLIT 392 รหัสสินค้าผู้ผลิต RM1-0661-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿200

 • IMG20171228105832.jpg
  Fusing HP Laserjet 1020/1018รหัส ALLIT929รหัสสินค้าผู้ผลิต Q5911A RM1-2096-000CN HP Laserjet 1020 HP Laserjet 1018มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿500

 • IMG20171228112142.jpg
  Guide lock Toner HP LJ 1020/1018รหัส ALLIT 3320รหัสสสินค้าผู้ผลิต RC1-1963-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿250

 • IMG20180115105415.jpg
  R+L Guide tray ที่กันกระดาษช้าย ขวา HP LJ 1010/1012/1015/1018/M1005รหัส ALLIT 2097รหัสสินค้าผู้ผลิต RC1-2021-000CN+RC1-2020-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿400

 • IMG20180923163905.jpg
  Front Cover+Paper pickup tray HP LJ1020 รหัส ALLIT 66 รหัสสินค้าผู้ผลิต RC1-5634-000CN/RM1-0629-000CN มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿400

 • 46121.jpg
  รหัส ALLIT2031 รหัสสินค้าผู้ผลิต RK2-0778-000,RK2-0779-000CN HP Laserjet 1010 1012 1015 1018 1020 LBP2900 LBP3000 series printer มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100