HP Deskjet 3550

จำหน่ายเครื่องใหม่ศูนย์ 
บริการรับซ่อม จำหน่ายอะไหล่
กรณีเครื่องเสีย
ฟรีบริการตรวจเช็ค
.ฟรีบริการ รับ ส่ง กทม ปริมณฑล

 • Carriage assy.jpg
  Carriage Assy HP Deskjet 3550 รหัส ALL-IT 2070 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿300

 • Main board.jpg
  Main board HP Deskjet 3550 รหัส ALL-IT 2070 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที
  ฿450

 • Chutch gear.jpg
  Chutch gear HP Deskjet 3550 รหัส ALL-IT 2070 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150

 • Gear pivot.jpg
  Gear pivot HP Deskjet 3550 รหัส ALL-IT 2070 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150

 • Drive belt.jpg
  Drive belt HP Deskjet 3550 รหัส ALL-IT 2070 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150

 • Encoder strip.jpg
  Encoder strip HP Deskjet 3550 รหัส ALL-IT 2070 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150