เครื่องให้เช่า

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


 • IMG20180804132529.jpg
  HP Laserjet P2055DN รหัส ALLIT 2222,2123 รหัสสินค้าผู้ผลิต CE459A มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ เครื่องให้เช่า ราคา 1000 บาท ต่อเดือน ไม่รามตลับหมึก ใช้ตลับหมึกเปอร์ CE505A,CE505XC

 • IMG20180820122714.jpg
  HP Laserjet P3015DN รหัส 2869 รหัสสินค้าผู้ผลิต CE528A มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ เครื่องให้เช่า ****ราคา 2000 บาท ต่อเดือน

 • IMG20180812103227.jpg
  Epson LQ-590/2090 รหัส ALLIT 590/2090 รหัสสินค้าผู้ผลิต P363A/P364A มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ เครื่องให้เช่า ราคา 1000 ต่อเดือน

 • P1006.jpg
  HP Laserjet P1006 รหัส ALLIT 717 รหัสสินค้าผู้ผลิต CB411A มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ เครื่องให้เช่า **** ราคา 600 บาท ต่อเดือน ไม่รามตลับหมึก ใช้ตลับหมึกเปอร์ CB435A