Dot Matrix Printer


 • epson lq 2190 allit.png
  จำนวนเข็มพิมพ์: 24 จำนวนคอลัมน์: 136 ความละเอียดในการพิมพ์(จุดต่อนิ้ว): 360x360 แบบร่างความเร็วสูงสุด 10 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 480 แบบร่างความเร็วสูงสุด 12 ตัว/นิ้ว (ตัวอั...
  ฿27,500

 • 590II 1.png
  รหัส ALLIT Epson LQ-590II รัหัสสินค้าผู้ผลิต Epson LQ-590II เครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็ม ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 487 ตัวอักษรต่อวินาที ความจุ 128 Kb สามารถใช้งานได้สูงถึง 25,000 ชัวโมง...
  ฿23,270

 • 590II 1.png
  รหัส ALLITEpson LQ-590IINรัหัสสินค้าผู้ผลิตEpson LQ-590IINเครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็มความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 487 ตัวอักษรต่อวินาทีความจุ 128 Kbสามารถใช้งานได้สูงถึง 25,000 ชัวโมง(MTBF...
  ฿33,800

 • 2090II 1.png
  รหัส ALLITEpson LQ-2090IIรัหัสสินค้าผู้ผลิตEpson LQ-2090IIเครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็มความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 487 ตัวอักษรต่อวินาทีสำเนาได้สูงสุด 7 ชั้น (ต้นฉบับ 1 แผ่น+สำเนา 6 แผ่น)คว...
  ฿31,000

 • 2090II 1.png
  รหัส ALLITEpson LQ-2090IINรัหัสสินค้าผู้ผลิตEpson LQ-2090IINเครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็มความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 487 ตัวอักษรต่อวินาทีสำเนาได้สูงสุด 7 ชั้น (ต้นฉบับ 1 แผ่น+สำเนา 6 แผ่น)...
  ฿41,000

 • LQ 590 allit.jpg
  จำนวนเข็มพิมพ์: 24 จำนวนคอลัมน์: 80 ความละเอียดในการพิมพ์(จุดต่อนิ้ว): 360x360 แบบร่างความเร็วสูงสุด 10 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 440 แบบร่างความเร็วสูงสุด 12 ตัว/นิ้ว (ตัวอัก...

 • EPSON LQ 2090 allit.jpg
  จำนวนเข็มพิมพ์: 24 จำนวนคอลัมน์: 136 ความละเอียดในการพิมพ์(จุดต่อนิ้ว): 360x360 แบบร่างความเร็วสูงสุด 10 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 440 แบบร่างความเร็วสูงสุด 12 ตัว/นิ้ว (ตัวอั...

 • epson l 310.jpg
  จำนวนเข็มพิมพ์: 24 จำนวนคอลัมน์: 80 ความละเอียดในการพิมพ์(จุดต่อนิ้ว): 360x360 แบบร่างความเร็วสูงสุด 10 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 347 แบบร่างความเร็วสูงสุด 12 ตัว/นิ้ว (ตัวอัก...

 • EPSON LQ 630 allit.jpg
  จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์แคร่สั้น จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ 360 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว) พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1...