Epson lq 630

 

จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์

  • เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์แคร่สั้น จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์
  • ความเร็วในการพิมพ์ 360 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
  • พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  • ทิศทางการป้อนกระดาษ ได้ทั้งต่อเนื่อง และครั้งละแผ่น จากด้านหน้า ออกด้านหน้า
  • ง่าย สะดวก เพียงเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel & USB
  • Ribbon S015582
  • หน่วยความจำ 32 KB
    สินค้ารับประกัน 1 ปี, หัวพิมพ์ 2 ปี

 

Epson LQ-630 ราคา