วิธีการชำระเงิน

เลขที่บัญชี สำหรับโอนชำระค่าสินค้า
เลขที่บัญชี 1692060179
ชื่อบัญชี นางสาวจันทรา สุขสมบูรณ์
ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ 084-1229870,086-3018679