HP Deskjet 1220/1180/1280/9300

จำหน่ายเครื่องใหม่ศูนย์ 
บริการรับซ่อม จำหน่ายอะไหล่
กรณีเครื่องเสีย
ฟรีบริการตรวจเช็ค
.ฟรีบริการ รับ ส่ง กทม ปริมณฑล
 • Carriage PCA DJ1180.jpg
  Carriage PCA HP Deskjet 1180 รหัส ALL-IT 4 รหัสสินค้าผู้ผลิต C8128-60004 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿400

 • Carriage PCA DJ1220 1280 9300.jpg
  Carriage PCA HP Deskjet 1220/1280/9300 รหัส ALL-IT 541 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2693-67036 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿400

 • Cover Carriage assy.JPG
  Cover Carriage assy HP Deskjet 1220/1180/1280/9300 รหัส ALL-IT 1220,2021 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2693-67035 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150

 • Sensor paper Carriage assy.JPG
  Spot sensor assembly, Carriage HP Deskjet 1220/1180/1280/9300 รหัส ALL-IT 1180,2284 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2693-67037,C8173-67024 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150

 • Flax cable.JPG
  Flax cable HP Deskjet 1220/1180/1280/9300รหัส ALL-IT 1220มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿230

 • Power supply.JPG
  Power supply HP Deskjet1220/1180/1280/9300รหัส ALL-IT 350มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿400

 • 1280.png
  Main board HP Deskjet 1280 รหัส ALL-IT 186 รหัสสินค้าผู้ผลิต C8173-60001/C8173-60021 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿700

 • 1280.png
  Main board HP Deskjet 1220 รหัส ALL-IT 645 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2690-60001,C2693-80001 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿700

 • 1280.png
  Main board HP Deskjet 1180c รหัส ALL-IT 370 รหัสสินค้าผู้ผลิตC8128-60006,C8128-60005 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿700

 • 1280.png
  Main board HP Deskjet 9300 รหัส ALL-IT 204 รหัสสินค้าผู้ผลิตC8136-60017 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿700

 • Carriage belt.JPG
  Carriage belt HP Deskjet1220/1180/1280/9800รหัส ALL-IT 663มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150

 • Pivot.JPG
  C2693-67018 Pivot roller HP Deskjet1220/1180/1280/9300รหัส ALL-IT 663รหัสสินค้าผู้ผลิต C2693-67018 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿300

 • Pickup roller.JPG
  Pickup roller HP Deskjet1220/1180/1280/9300 รหัส ALL-IT 663 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2693-67018 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿200

 • Keypad.JPG
  Keypad HP Deskjet1220/1180/1280/9300รหัส ALL-IT 663มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿200

 • Drive belt.JPG
  Drive belt HP Deskjet1220/1180/1280/9300รหัส ALL-IT 663
  ฿150

 • Drive moter.JPG
  Drive moter HP Deskjet1220/1180/1280/9300รหัส ALL-IT 663มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿100

 • Paper sansor PCA.JPG
  Sensor paper PCA HP Deskjet1220/1180/1280/9300รหัส ALL-IT 663มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150

 • Trayล่าง.JPG
  Trayล่าง HP Deskjet1220/1180/1280/9300รหัส ALL-IT 663มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿100

 • Cable main.JPG
  Cable main HP Deskjet9300 รหัส ALL-IT 3107 รหัสสินค้าผู้ผลิต C8136-67012 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • Cable panal.JPG
  Cable panal HP Deskjet1220/1180/1290/9300รหัส ALL-IT 663มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿100

 • Carriage UNIT HP DJ 1220 1280 9300.jpg
  Carriage Unit HP DJ1220/1280/9300 รหัส ALL-IT 3122 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2693A มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿600

 • IMG20170911190407[1].jpg
  Encoder DeskJet 1220/1180/9300/1280รหัส ALLIT 371รหัสสินค้าผู้ผลิต C2693-67082/C2683-80014มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์สินค้ามือสอง สภาพ 70%-80%
  ฿250

 • IMG20181226111407[1].jpg
  รหัส ALLIT2580 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2693-67043-1 HP DJ 1180/1220/9300 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150

 • IMG20181226120235.jpg
  รหัส ALLIT2581 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2690-67042-2 HP DJ 1180/1220/9300 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150

 • IMG20200114142319[1].jpg
  รหัส ALLIT923 รหัสสินค้าผู้ผลิต C6426 HP Deskjet 1220/1180/1280/9300 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿200

 • IMG20200114142759.jpg
  รหัส ALLIT925รหัสสินค้าผู้ผลิต C8173-60031,