HP Laserjet P1006

HP Laserjet P1006

รหัส ALLIT 717

รหัสสินค้าผู้ผลิต CB411A

มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่

เครื่องให้เช่า

**** ราคา 600 บาท ต่อเดือน

ไม่รามตลับหมึก

ใช้ตลับหมึกเปอร์ CB435A