P8000/8000+

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


 • IMG20161220142027.jpg
  Power supply NEC P8000/P8000+ รหัส ALLIT 3198 รหัสสินค้าผู้ผลิต 970638449 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿300

 • IMG20161220142942.jpg
  Knop NEC P8000 รหัส ALLIT 3199 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿50

 • IMG20161220145232.jpg
  Control panal NEC P8000 รหัส ALLIT 3201 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿200

 • IMG20161220150101.jpg
  Cover assy set(ชุดฝาชา) NEC P8000/P8000+ รหัส ALLIT 3202 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿200

 • IMG20161220150758.jpg
  Lever Release (คันโยกกระดาษ ขวา) NEC P8000 รหัส ALLIT 3203 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • IMG20161220151334.jpg
  Lever (คันโยกปรับระดับหัวเข็ม ซ้าย) NEC P8000/P8000+รหัส ALLIT 3204 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • IMG20161220152126.jpg
  Holder ribbon Carriage assy NEC P8000 รหัส ALLIT 3205 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • IMG20161220152821.jpg
  Gard holder+Ribbon mark NEC P8000 รหัส ALLIT 3206 ระหัสสินค้าผู้ผลิต P8000 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿300

 • IMG20161220153352.jpg
  Carriage assy+belt+cable-h+senser pw NEC P8000 รหัส ALLIT 3207รหัสสินค้าผู้ผลิต P8000 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • IMG20161221093418.jpg
  Paper guide NEC P8000/P8000+ รหัส ALLIT 3210 รหัสสินค้าผู้ผลิต P8000/P8000+มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • IMG20161221094152.jpg
  Tray sheet ด้านหน้า NEC P8000/P8000+ รหัส ALLIT 3211 รหัสสินค้าผู้ผลิต P8000/P8000+ มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • IMG20161221100232.jpg
  Main board NEC P8000+ รหัส ALLIT 3212 รหัสสินค้าผู้ผลิต P8000+ มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿500

 • IMG20161221103601.jpg
  Tractor NEC P8000/P8000+ รหัส ALLIT 3213 รหัสสินค้าผู้ผลิต P8000/P8000+ มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿200

 • IMG20161221112708.jpg
  Tray sheet ด้านบน NEC P8000/P8000+ รหัส ALLIT 3214 รหัสสินค้าผู้ผลิต P8000/P8000+ มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • IMG20161221141433.jpg
  Gard holder+Ribbon mark NEC P8000+ รหัส ALLIT 3215 รหัสสินค้าผู้ผลิต P8000+ มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿300

 • IMG20161221142801.jpg
  Cable Harness (สายแพรปุ่มกด)NEC P8000/P8000+ รหัส ALLIT 3216 รหัสสินค้าผู้ผลิต P8000/P8000+ มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿90

 • IMG20161221143949.jpg
  Control panal NEC P8000+ รหัส ALLIT 3217 รหัสสินค้าผู้ผลิต P8000/P8000+ มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿200