HP-L1520F3P,P/S PFC 150W

รหัส ALLIT1491
รหัสสินค้าผู้ผลิต 308446-001
P/S PFC 150W,HP-L1520F3P
มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
อะไหล่มือสอง