HP Deskjet 1000/1120/1125


จำหน่ายเครื่องใหม่ศูนย์ 
บริการรับซ่อม จำหน่ายอะไหล่
กรณีเครื่องเสีย
ฟรีบริการตรวจเช็ค
.ฟรีบริการ รับ ส่ง กทม ปริมณฑล

 • Flax cable.JPG
  Flax cable HP Deskjet 1120/1125 รหัส ALL-IT 13 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2675-60103 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿250

 • Carriage PCA HP DJ 1120 1125.JPG
  Carriage PCA HP DJ1120/1125 รหัส ALL-IT 823,775,774 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2675-60105 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿600

 • Carriage Belt.JPG
  Carriage belt HP DJ1000/1120/1125 รหัส ALL-IT 823,775,774 รหัสสินค้าผูผลิต C2670-60119 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿100

 • Main board.JPG
  Main board HP DJ 1125 รหัส ALL-IT 823,775,774 รหัสสินค้าผู้ผลิต- มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿700

 • Power supply.JPG
  Power supply HP DJ1000/1120/1125 รหัส ALL-IT 823,775,774 รหัสสินค้าผู้ผลิต C8099-67015 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿300

 • Main board 1120.JPG
  Main board HP DJ 1120 รหัส ALL-IT 771,772 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปรินเตอร์
  ฿700

 • C2678-60105.jpg
  Carriage assy HP DJ 1000,1120,1125 รหัส ALL-IT 777 รหัสสินค้าผู้ผลิต C2678-60105 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ อะไหล่ปริ้นเตอร์
  ฿150