HP Deskjet 3650

จำหน่ายเครื่องใหม่ศูนย์ 
บริการรับซ่อม จำหน่ายอะไหล่
กรณีเครื่องเสีย
ฟรีบริการตรวจเช็ค
.ฟรีบริการ รับ ส่ง กทม ปริมณฑล


 • Main board.jpg
  Main board HP Deskjet 3650 รหัส ALL-IT 2092 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿450

 • Carriage.jpg
  Carriage Assy HP Deskjet 3650 รหัส ALL-IT 2092 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿300

 • encoder.jpg
  Encoder strip HP Deskjet 3650 รหัส ALL-IT 2092 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150

 • drive belt.jpg
  Drive belt HP Deskjet 3650 รหัส ALL-IT 2092 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150

 • Gesr pivot.jpg
  Gear pivot HP Deskjet 3650 รหัส ALL-IT 2092 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150

 • Chutch gear.jpg
  Chutch gear HP Deskjet 3650 รหัส ALL-IT 2092 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150