HP Deskjet 5160

จำหน่ายเครื่องใหม่ศูนย์ 
บริการรับซ่อม จำหน่ายอะไหล่
กรณีเครื่องเสีย
ฟรีบริการตรวจเช็ค
.ฟรีบริการ รับ ส่ง กทม ปริมณฑล

 • main board.jpg
  Main board HP Deskjet 5160 รหัส ALL-IT 2069 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿450

 • senser paper carriage.jpg
  Sensor paper for Carriage รหัส ALL-IT 2069 มีสินค้าสอบถามเจ้าหนา้ที่
  ฿150

 • carriage belt.jpg
  Carriage Belt HP Deskjet 5160 รหัส ALL-IT 2069มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150

 • Drive belt.jpg
  Drive belt HP Deskjet 5160 รหัส 2069 มีสินค้าสอบถามเจ้าหน้าที่
  ฿150